dijous, 17 de febrer del 2011

FEM TEATRE


Fa poc més d'una setmana l'alumnat va portar endavant la representació d'una obreta teatral que tal i com proposa el temari a Castellà i Valencià cal treballar per tal de millorar la seua expressió oral, autoestima, interpretació,...

He de dir que, malgrat m'agrada molt aquest tipus d'activitat i la valore com a super enriquidora en l'aprenentatge de l'alumnat, de vegades no sé molt bé com portar-la endavant ja que sí que he fet teatre però mai n'he ensenyat a fer, és la primera vegada.

La creativitat, espontaneitat e iniciativa de l'alumnat ha solventat sense problemes aquesta situació.
La meua proposta va ser: cal escriure un guió per grups, inventat per vosaltres, on hauréu de ficar les "acotacions" que siguen necessàries, assajar-la, preparar el vestuari i el que necessiteu per l'escenari.

Al llarg de dues setmanes (5 hores de classe) l'alumnat va estar plenament implicat en l'activitat a l'hora de Castellà, pensant en què farien, com ho farien, quins serien els papers a interpretar,... Calia arribar a acords i en alguns grups ha estat difícil consensuar quin tipus d'obra, temàtica, diàlegs e interpretacions havien de fer.

Discussions, rinyes, plors, queixes,... que en el fons no ha sigut res més que un aprendre a conviure, cooperar i consensuar idees i desitjos.
A la fi tots els grups tenien la seua obreta de tres o quatre minuts i la van interpretar d'una manera brillant i fins i tot amb improvisacions a la sisena hora de classe de Castellà on també vam enregistrar els resultats.

Potser, alguns resultats no van ser els esperats, especialment en el que es refereix al missatge de l'obra que feien però l'important va ser especialment el procés seguit i que tots i totes van participar.

Em vaig emportar una gran satisfacció quan després vam fer una autovaloració del que havien fet. Els vaig proposar puntuar-se de 1 a 5 diferents variables: guió entregat, vestuari, escenificació, diàlegs i missatge de l'obra.
Alguns grups fins i tot es "suspenien" en algun dels apartats perquè s'adonaven que podien haver fet més en vestuari o en el missatge o en el guió... aquest reconeixement positiu i negatiu de la seua tasca, del que podien millorar, del que calia haver tingut en conte pense que ha estat el veritable i gran aprenentatge d'aquesta activitat que sense cap dubte tornarem a ficar en pràctica (ja fa dies que ho estan demanant, "volem fer més teatre" proposen com a tema per a les assemblees). També tot el que ha suposat ficar en pràctica habilitats socials i argumentacions per a convéncer als companys del que volien fer han estat uns aprenentatges difícils d'avaluar o de fer visibles però que estan ahí i estic ben segur que els sabran utilitzar i aprofitar en d'altres situacions similars que es troben.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada