diumenge, 5 d’octubre del 2014

UN MES: EL MILLOR I EL PITJOR

La nostra mascota: Mossets.
La nostra classe: El Planeta de 5a. El nostre bloc: El Bloc Misteriós. El delegat: Mario i aquesta setmana que ve, canviem de grups, això vol dir que ja portem 4 setmanetes de classe.
El millor d'aquest mes ha estat sense cap dubte vore com es va aprenent el ritme i la forma de treballar:
- l'ús de les graelles de control de deures,
- els primers conflictes als grups (ja no és tan guai ni tan fàcil com semblava),
- portar endavant els càrrecs dins dels grups (delegat/da, subdelegat/da, encarregat/da de material i secretari/a), ja tots i totes han passat una vegada per cada càrrec,
- el compliment de les responsabilitats dels grups envers l'aula:
  • agenda (a la pissarreta de l'aula i al bloc)
  • finestres, llums, porta, mascota i planta
  • la biblioteka (ja tenim una vintena de moviments i 5 propagandes al passadís)
  • la pissarra i el suro informatiu (els ajude jo donant-los algunes informacions però també n'han portat ells)
  • l'ambientació de l'aula (és el que encara tenim fluixet)
  • el bloc (algun grup ha punxat però ja tenim 3 entrades i 254 visites :-) )

... i sembla tot molt xulo però la veritat és que encara queda feina. 
No tot és com ho imagineu o tan bonic com vos ho conte, hehe. De fet l'altre dia em vaig posar com un bou, portàvem 8 minuts a classe (primera hora) i encara ningú, NINGÚ!!!, havia tret llibre i llibreta. 
A mi, normalment, m'agrada observar i no dir res, esperar, encara que els coste més, a que vaja eixint d'ells i d'elles el que cal fer, el tindre la iniciativa de que toca en cada moment. Intente no resoldre preguntes que ells saben la resposta: Manolo, 'havíem' porta accent? Manolo, on deixe el diccionari? Manolo, escric a l'agenda els deures?... jo, calle!!! (i costa callar, hahaha). Però, eixe dia no vaig poder aguantar. Em van eixir uns quants crits i després (potser tocava abans) vam fer la reflexió del que havia passat. 
També queda molt per aprendre respecte al diàleg i la discussió en grup. Hi ha molt de soroll i hem d'anar ajustant el to de veu. Ja hem buscat recursos per baixar el to (palmada), sense haver de donar crits d'avís, o per callar (alçar braç), si he de dir alguna cosa sense alçar la veu més que ells i elles, i de moment funciona, ja vorem el que dura.

Si parlava del millor, també cal parlar del PITJOR  i sense cap dubte: L'HORARI!!!
Fins ara no havia dit res, no em semblava ni bé ni mal, d'una banda els canvis sempre van bé, mitja hora menys a la vesprada, mig hora més al matí, sessions de 45', 6 en lloc de 5,... cap comentari, però ara, després d'una setmana he de dir que és terrible. 
Els dies que tinc dos sessions seguides, una àrea és d'una hora i l'altra de mitja i el dia que tinc una sessió (les de la vesprada que eren d'una hora) sempre es queda curta, massa curta. La solució podria ser fer sessions d'una hora i mitja però ja sé que es fa pesat treballar així. Potser una àrea algun dia sí, però tots els dies i totes les àrees, malament. Així que ja vorem com ens acoplem però tinc molts dubtes del bon funcionament i aprofitament d'aquest horari i lo pitjor és la seua repercussió en l'alumnat. 
Espere que els mestres i les mestres, una vegada més, fem jocs de mans i mil ocurrències per treure el curs endavant. SEGUR QUE SÍ!!!